top of page

Want dat is nu juist de toestand van de filosoof; zich te verwonderen.

Er is immers geen ander begin en geen ander beginsel van de filosofie dan verwondering.


Plato (Theaetetus)

Net zoals het vak van timmerman een ambacht is met zijn eigen gereedschappen zo is ook filosofie een ambacht dat zijn eigen gereedschappen en vaardigheden kent.  Tot deze gereedschappen en vaardigheden behoren inzichtelijk en logisch nadenken,  helder taalgebruik,  het aandragen van aantoonbare feiten en het aanvoeren van geldige argumenten.
Filosofie is als ambacht dan ook te leren. Wie het ambacht beheerst heeft geleerd om op een effectieve manier over problemen na te denken.  Het soort problemen waar men zich mee bezig houdt kan uiteenlopen van een wetenschappelijk tot een maatschappelijk, van een politiek tot een persoonlijk probleem.

Over de manier waarop sommige mensen hun problemen te lijf gaan schreef Marcus Tullius Cicero het volgende;  mensen nemen bij problemen vaker beslissingen uit gevoelens van haat, liefde, lust, woede, verdriet, vreugde, hoop, angst, illusie, of ander innerlijke emotie dan vanuit werkelijkheidszin, autoriteit,  enige wettelijke richtlijn,  juridische gebruik of grondrecht.

Emotie staan zuiver denken vaak in de weg.  Hier lijkt Cicero te willen benadrukken dat we problemen vooral rationeel moeten aanpakken. Toch weerspiegelt een goede tekst niet alleen iemands rationele overwegingen, maar ook iets van zijn persoonlijke gevoelens ten aanzien van het onderwerp.

Denken als Ambacht

bottom of page