top of page

Filosofie is geen theorie, maar een activiteit.
Ludwig Wittgenstein

Filosoof 1889 - 1951

Introductielessen filosofie
Dialoog en argumentatie
Natuur en filosofie
Chinese en Japanse filosofie

Leren filosoferen
Afhankelijk van het thema bestaan de lessen o.m. uit een lezing, praktische oefeningen en voorbeelden uit de natuur. 

Daarnaast is er gelegenheid om vragen te stellen en om het bestudeerde materiaal met elkaar te bespreken.

bottom of page